CS  / EN

Informace pro klienty

Co je DeePsy?

DeePsy je aplikace, která psychoterapeutům umožňuje průběžně sledovat proces a výsledek (efekt) psychoterapie. Psychoterapeuti díky ní získávají důkladnější a systematickou zpětnou vazbu na svou práci a tím i možnost lépe přizpůsobovat terapii Vašim potřebám.

Znamená to, že se musím někde zaregistrovat?

Ne, o vše se postará Váš terapeut. Vy pouze odpovíte na krátké dotazníky, které Vám přijdou e-mailem (případně je vyplníte spolu s terapeutem přímo na sezení). Klienti sami si v aplikaci žádný účet nevytvářejí.

Proč je měření v psychoterapii důležité?

Měření je důležité ze dvou důvodů. Zaprvé poskytuje terapeutům důležitou zpětnou vazbu o průběhu Vaší terapie. I terapeuti jsou jen lidské bytosti. Občas mohou přehlédnout signály, že se Vaše terapie nevyvíjí podle očekávání nebo že je potřeba "pozměnit kurz". Data z DeePsy jim v tom mohou významně pomoci.

Zadruhé, přestože účinnost psychoterapie již byla mnohokrát prokázána, vědecké poznání toho, jak přesně psychoterapie funguje, je stále omezené. Potřebujeme lépe porozumět tomu, jak lidé v terapii dosahují změny, co konkrétně potřebuje daný člověk v určité fázi terapie a co může změně bránit. K tomu kromě teorie potřebujeme také reálná data z terapeutické praxe.

K čemu je to dobré pro mě?

Výzkumné studie ukazují, že systematické získávání zpětné vazby od klientů mírně zvyšuje efekt psychoterapie, snižuje riziko předčasného ukončení psychoterapie a též riziko zhoršení v průběhu psychoterapie. DeePsy je nástrojem, jehož pomocí můžete svého terapeuta pravidelně informovat o tom, jak se Vám daří a jak vnímáte jednotlivá sezení.

Jak měření vypadá?

Práce s DeePsy je jednoduchá. Terapeut Vás s jeho pomocí požádá o vyplňování několika dotazníků, které jsou zaměřeny především na Váš aktuální duševní stav, očekávání od terapie a vnímání terapeutického procesu. Dotazníky jsou vyplňovány online. Některé můžete vyplnit přímo v pracovně svého terapeuta, na jiné Vám přijde odkaz do e-mailové schránky. Kromě vyplnění dotazníku na začátku a na konci celé terapie (trvá 10-15 minut) Vás terapeut obvykle požádá o vyplnění krátkého dotazníku na začátku a na konci každého sezení (trvá 2 minuty).

(Někteří terapeuti také využívají funkci automatizovaného zpracování audionahrávek sezení. Jedná se o experimentální funkci DeePsy, která je zatím dostupná pouze omezenému okruhu terapeutů. Terapeut Vám v takovém případě vše nejprve podrobně vysvětlí a vyžádá si Váš souhlas. V rámci spolupráce se zdravotními pojišťovnami s nahrávkami nepracujeme.)

Jak terapeuti s daty pracují?

Terapeuti se mohou lišit ve způsobu práce s dotazníky. Někteří např. své klienty požádají o vyplnění dotazníku mimo sezení, zatímco jiní s dotazníky pracují přímo během sezení. Mohou se také lišit v tom zda a do jaké hloubky probírají s klienty jejich odpovědi. Autoři DeePsy, stejně jako terapeuti, jsou si vědomi, že žádný dotazník nemůže plně zachytit Vaši jedinečnou zkušenost. Dotazníky jsou užitečnou pomůckou, terapeuti však při své práci berou v potaz celou řadu dalších informací.

Mohu zařazení do DeePsy odmítnout?

Samozřejmě ano. K tomu, aby Vás mohl terapeut evidovat v aplikaci DeePsy, potřebuje Váš souhlas. Ten můžete vyjádřit pomocí odkazu, který Vám přijde v e-mailové zprávě. Než se rozhodnete souhlas udělit či odmítnout, budete mít možnost se podrobně seznámit s podmínkami aplikace. Svůj souhlas také můžete kdykoli později odvolat pomocí tohoto odkazu: odvolat souhlas.

Jak souvisí DeePsy s příspěvkem zdravotní pojišťovny?

Součástí programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny je vyhodnocování efektivity poskytnuté péče. Terapeuti za tímto účelem využívají webovou aplikaci DeePsy, umožňující průběžné sledování procesu a výsledků terapie. Provozovatelé aplikace DeePsy pravidelně vyhotovují souhrnnou zprávu o efektivitě programu (nepředávají zdravotní pojišťovně žádná individuální a identifikovatelná data). Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace DeePsy najdete zde.