Informace pro klienty

Co je DeePsy?

DeePsy je aplikace, která psychoterapeutům umožňuje průběžně sledovat proces a výsledek (efekt) psychoterapie. Psychoterapeuti díky ní získávají důkladnější a systematickou zpětnou vazbu na svou práci a tím i možnost lépe přizpůsobovat terapii Vašim potřebám.

Proč je měření v psychoterapii důležité?

Měření je důležité ze dvou důvodů. Zaprvé poskytuje terapeutům důležitou zpětnou vazbu o průběhu Vaší terapie. I terapeuti jsou jen lidské bytosti. Občas mohou přehlédnout signály, že se Vaše terapie nevyvíjí podle očekávání nebo že je potřeba "pozměnit kurz". Data z DeePsy jim v tom mohou pomoci. Zadruhé, přestože účinnost psychoterapie již byla mnohokrát prokázána, vědecké poznání toho, jak přesně psychoterapie funguje, je stále omezené. Potřebujeme lépe porozumět tomu, jak klienti dosahují změny, co přesně potřebuje daný klient v určité fázi terapie a co může změně bránit. K tomu kromě teorie potřebujeme také reálná data.

K čemu je to dobré pro mě?

Výzkumné studie ukazují, že systematické získávání zpětné vazby od klientů mírně zvyšuje efekt psychoterapie, snižuje riziko předčasného ukončení psychoterapie a též riziko zhoršení v průběhu psychoterapie. DeePSy je nástrojem, pomocí něhož můžete svého terapeuta pravidelně informovat o tom, jak se Vám daří a jak vnímáte jednotlivá sezení.

Jak měření vypadá?

Práce s DeePsy je jednoduchá. Terapeut Vás s jeho pomocí požádá o vyplňování několika dotazníků, které jsou zaměřeny především na Váš aktuální duševní stav, očekávání od terapie a vnímání terapeutického procesu. Dotazníky jsou vyplňovány online. Některé můžete vyplnit přímo v pracovně svého terapeuta, na jiné Vám přijde odkaz do e-mailové schránky. Kromě vyplnění dotazníku na začátku a na konci celé terapie (trvá 15-20 minut) Vás terapeut obvykle požádá o vyplnění krátkého dotazníku na začátku a na konci každého sezení (trvá 2 minuty).

Někteří terapeuti také využívají funkci automatizovaného zpracování audionahrávek sezení. Jedná se o experimentální funkci DeePsy, která je zatím dostupná pouze omezenému okruhu terapeutů. Terapeut Vám v takovém případě vše nejprve podrobně vysvětlí.

Jak terapeuti s daty pracují?

Terapeuti se mohou lišit ve způsobu práce s dotazníky. Někteří např. své klienty požádají o vyplnění dotazníku mimo sezení, zatímco jiní s dotazníky pracují přímo během sezení. Mohou se také lišit v tom zda a do jaké hloubky probírají s klienty jejich odpovědi. Autoři DeePsy, stejně jako terapeuti, jsou si vědomi, že žádný dotazník nemůže plně zachytit Vaši jedinečnou zkušenost. Dotazníky jsou užitečnou pomůckou, terapeuti však při své práci berou v potaz celou řadu dalších informací.

Mohu zařazení do DeePsy odmítnout?

Samozřejmě ano. K tomu, aby Vás mohl terapeut evidovat v aplikaci DeePsy, potřebuje Váš souhlas. Ten můžete vyjádřit pomocí odkazu, který Vám přijde v e-mailové zprávě. Než se rozhodnete souhlas udělit či odmítnout, budete mít možnost se podrobně seznámit s podmínkami aplikace. Svůj souhlas také můžete kdykoli později odvolat.