Projektový tým

Vysoké učení technické v Brně

Masarykova univerzita

Psychoterapeutická pracoviště